Helpdesk

Allround Computer Service B.V. bezit een helpdesk van medewerkers met ruime ervaring. Voor de helpdesk hanteren wij een roulatie systeem waardoor medewerkers zowel op locatie bij de klanten, als vanaf afstand ondersteuning kunnen bieden. Wij zijn van mening dat iemand op een helpdesk ook moet weten hoe zaken bij de klant zijn geïnstalleerd om goede ondersteuning te kunnen bieden. Het streven is daarbij dat de helpdesk medewerker zich zo goed mogelijk kan inleven in uw situatie, zodat hij adequate oplossingsmogelijkheden kan uitwerken.

Met name voor uitzonderlijke installaties vindt overdracht plaats tussen de engineer die het project heeft uitgevoerd en de collega’s. Hiermee trachten wij het inzicht over een klant te maximaliseren.

Wanneer u Allround Computer Service B.V. belt weet u zeker dat u altijd iemand aan de lijn krijgt die uw probleem kan aanhoren en kan neerleggen bij de juiste persoon. Van hieruit kan het probleem verder worden opgevolgd met als resultaat een daadwerkelijke oplossing, of een actieplan om het probleem bij u op locatie op te lossen.

Naast een telefonische aanlevering van problemen is het tevens mogelijk uw probleem aan te leveren via een e-mail bericht. Dit kan door een mail bericht te zenden naar helpdesk@allround.nl of door het invullen van een meldingsformulier.

Reacties zijn gesloten.