GE Jenbacher / VPN

Om een Jenbacher WKK optimaal te kunnen monitoren, vereist Jenbacher een speciale koppeling naar haar service center. Van hieruit is het mogelijk alle geïnstalleerde WKK’s dagelijks continu te monitoren. Voor service doeleinden stelt Jenbacher de hoogste eisen aan de koppeling, zodat zij haar klanten optimaal kunnen bedienen.

Allround Computer Service B.V. is het in 2004 als eerste gelukt de VPN oplossing voor GE Jenbacher tot stand te brengen. Sindsdien heeft Allround Computer Service B.V. voor meer dan 700 installaties de verbindingen gerealiseerd en ervoor gezorgd dat GE Jenbacher haar WKK’s optimaal kan monitoren.

De techniek die we hiervoor gebruiken is gebaseerd op het samenbrengen van verschillende standaard oplossingen, waarmee het mogelijk is binnen de gegeven situatie van de kweker of het biogasbedrijf, de WKK aan te sluiten met de op locatie beschikbare middelen.

Om dit te kunnen, brengen wij onze creativiteit en expertise toe, om binnen de omgeving van de klant de gestandaardiseerde oplossing van GE Jenbacher te realiseren.

Reacties zijn gesloten.