Helpdesk

Allround Computer Service B.V. bezit een helpdesk van medewerkers met ruime ervaring. Voor de helpdesk hanteren wij een roulatie systeem waardoor medewerkers zowel op locatie bij de klanten, als vanaf afstand ondersteuning kunnen bieden. Wij zijn van mening dat iemand op een helpdesk ook moet weten hoe zaken bij de klant zijn geïnstalleerd om goede ondersteuning te kunnen bieden. Het streven is daarbij dat de helpdesk medewerker zich zo goed mogelijk kan inleven in uw situatie, zodat hij adequate oplossingsmogelijkheden kan uitwerken.

+31 (0)174 610900

helpdesk@allround.nl

IT-Ontzorging